Kênh kiềm đánh mùn.theo mẹ Đi nhặt bôngCây bông được trồng vào tháng Ba hàng năm
Hạt bông thường được dùng khi mưa to gió lớn người dao lấy Ra đốt mong rằng cơn gió sẽ lên cao không thổi bay nóc nhà bé nhỏ của mình
Bông được người dao tạo thành tùng mảnh vải rồi lấy ra nhộm thành màu đen
Cuối năm những chàng trai người dao và khác cô gái người dao mặc để đi chơi Tết hoặc là khác lễ đám cưới lễ cấp sắc…vv

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep