Kế toán nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ P2 | Giamdoc.netKế hoạch tài chính & dòng tiền | Tổng quan dành cho CEO – V02.2017

Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài này phân tích một số ví dụ ứng dụng từ hóa đơn thực tế. Đăng ký học: dangky@startup.edu.vn | 0280 3878 3881.

Học chính thức với đầy đủ tài liệu hơn, nhiều bài phân tích nghiệp vụ và chỉ dẫn thực hành kỹ lưỡng hơn giúp bạn có thể thành thạo làm kế toán và báo cáo thuế.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc