Kẻ "chủ mưu" đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà ra đầu thúKẻ “chủ mưu” đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà ra đầu thú Lý Đình Vũ, quê tỉnh Bắc Ninh, được cho là kẻ “chủ mưu” cùng với 2 nghi phạm…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xử Lý Chất Thải: https://akbarmontada.com/category/xu-ly-chat-thai