KCV – TEAMBUILDING 2019Time: 25-27/07/2019 Venue: Hội An – Đà Nẵng Client: Kimberly Clark Agency: TS Team – Team Synergy #TeamSynergyđimuônnơi #KCVTEAMBUILDING.

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the