K7E – SP Âm Nhạc — ĐHSP Nghệ Thuật TW. Múa Chuyện Học7E Sư Phạm Âm Nhạc – Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương.
Thi kết thúc học phần 2 môn Múa.
Nhóm 5: múa Chuyện Học

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua