JOY FEAT / SUMMER VIBE – CHOREOGRAPHY – Học Nhảy Cho BiếtHOTLINE : 0704400651 for Dance & Events
Song: Joy feat
Choreographer: Nam Trần
Dancer: Patostudio
Cameraman & Editor: Hoàng Tùng

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua