Jack Ma tại Hội Nghị Viva Tech : "Tôi Có Thể Làm Tốt 3 Lĩnh Vực " | Tony Xin ChàoVới những chia sẻ ở hội nghị về công nghệ Viva Tech, Jack Ma cho thấy được tầm nhìn rộng mở của ông về sự phát triển của công nghệ. Cụ thể là…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung