Jack Ma của Alibaba Đóng Phim Kungfu Để Truyền Bá Thái Cực Quyền | Tony Xin ChàoKhông chỉ bày tỏ niềm yêu thích với Thái cực quyền, Jack Ma còn quyết định dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh để quảng bá cho bộ môn này. Bộ phim…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong