Jack kết nối nhạc cụ không dâyThu tiếng hơi bị xè vì thu trực tiếp bằng điện thoại, đàn thiếu max và quên tắt quạt máy mong bà con thông cảm.

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu