[IT SUPPORTER] Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Full Ram, Full Disk , Win 10, Win 8Và ngay bây giờ bạn có thể gỡ bỏ các ứng dụng mặc định trên Windows 10 bằng các lệnh mình cung cấp sau:

+ Gỡ bỏ 3D:

Get-AppxPackage *3d* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ Camera:

Get-AppxPackage *camera* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ Mail và Calendar:

Get-AppxPackage *communi* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ Money, Sports, News và Weather:

Get-AppxPackage *bing* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ Groove Music và Film & TV:

Get-AppxPackage *zune* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ People:

Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ Phone Companion:

Get-AppxPackage *phone* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ Photos:

Get-AppxPackage *photo* | Remove-AppxPackage
+ Gỡ bỏ Solitaire Collection:

Get-AppxPackage *solit* | Remove-AppxPackage
fanpage:
fb:
SDT: 0983003464/zalo Mr. Hiền

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe