Iphone Lock Và Quốc Tế Khác nhau Điểm GìIphone Lock Là Phiên Bản Mua từ Các Nhà mạng Nên chỉ dùng được sim nhà mạng , khi dùng ở việt nam phải dùng thiết bị mở mạng (LÀ sim ghép) Phần cứng máy lock và quốc tế giống nhau 100%

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe