Intro giới thiệu board game Hội PhốHội phố là một board game chiến thuật lấy bối cảnh thế kỷ thứ 17, thời kỳ mà thương gia, lái buôn khắp nơi tấp nập qua lại ở cổ trấn Hội An….

Từ khóa liên quan: Play Plus,Board Game,Boardgame,Ngũ Hành,Thuần Việt,Game Gốc,Hội Phố,Hội An,Review,Playplus,Việt Nam,Lên Mâm,PPVN

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem