[Ime Rose] Lớp học vẽ của mình| Quá trình hoàn thành một bức tranh|#1Chủ yếu là ngắm mình và nghe nhạc thôi 🙂

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve