Hyundai i30 CW 2009 mới chạy 5 vạn | bản nội địa Hàn quá đẹp, giá cũng chỉ ngang Morning

Hyundai i30 CW 2009 mới chạy 5 vạn | bản nội địa Hàn quá đẹp, giá cũng chỉ ngang Morning


Quang Tuấn Auto kính mời quý khách hàng : Hyundai i30 CW động cơ 1.6L số tự động, sx 2009, tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe là phiên bản nội địa Hàn…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Quang Tuấn Auto kính mời quý khách hàng : Hyundai i30 CW động cơ 1.6L số tự động, sx 2009, tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe là phiên bản nội địa Hàn…