Huyền thoại HAGL Kiatisuk hát tiếng Việt cực ngọt, cổ vũ Việt Nam chống Cô Vy 19 | NEXT SPORTS

Huyền thoại HAGL Kiatisuk hát tiếng Việt cực ngọt, cổ vũ Việt Nam chống Cô Vy 19 | NEXT SPORTS


NEXT SPORTS | Trên trang Facebook cá nhân, “Zico Thái” tự đệm đàn và ngân nga câu hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Kiatisuk cũng gửi lời …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

NEXT SPORTS | Trên trang Facebook cá nhân, “Zico Thái” tự đệm đàn và ngân nga câu hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Kiatisuk cũng gửi lời …