Hướng dẫn xóa lịch sử các file excel đã mở (xóa danh sách recent document trong excel)Video hướng dẫn chi tiết và vô cùng dễ làm cách xóa lịch sử các file excel đã mở

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe