Hướng dẫn vẽ tỉnh vật lọ và quả Phần I ( vẽ hình )/ NC PlanVideo hướng dẫn vẽ tỉnh vật lọ và quả , vẽ từng bước bài tỉnh vật , lọ và quả. mỹ thuật 7, mỹ thuật 8

*** Phần vẽ màu của video có vào tối thứ bảy. các em đón em tham khảo nha.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc