Hướng dẫn vẽ đồ án chi tiết máy đề 1 +2 ( bánh răng trụ ) = Solidwork 2015LINK TẢI file solidwork

Solidwork phiên bản năm 2015 trở đi mới mở được file

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc