hướng dẫn vẽ cầu thang xoắn trong sketchuphướng dẫn vẽ cầu thang xoắn trong sketchup.
hướng dẫn sử dụng sketchup dựng hình nhà phố.
hướng dẫn tự học sketchup bằng video và tài liệu học sketchup.
hướng dẫn vẽ sketchup 2014.
hướng dẫn vray sketchup.
hướng dẫn render sketchup.

Bài tập các bạn download tại đây nha:
có phần nào chưa làm được các bạn gửi lại nhận xét, mình sẽ trả lời.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc