Hướng dẫn tự học đàn nhị -BÈO DẠT MÂY TRÔI-(ĐÌNH TĨNH )Với những hiểu biết cơ bản đình tĩnh đã làm nên các clip nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biêt của bản thân mình đến với các bạn và cộng…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu