Hướng dẫn thăng bằng một tay – Học Nhảy Hip Hop.(trồng chuối 1 tay)Hướng dẫn thăng bằng một tay – Học Nhảy Hip Hop.
Sau khi tập trồng chuối cứng rồi bạn có thể tập trồng chuối bằng 1 tay.động tác đòi hổi thể lực cao.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua