Hướng dẫn tập thể lực cho gà chọi, dọ trực tiếp chủ trại gà nòi Ba Bảo Bình Định thực hiện.Tập thể lực cho gà bằng phương pháp nhồi gà là phương phấp rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng, chúng ta có thể làm hư gà. Ngược…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the