[Hướng Dẫn] Tạo Server Minecraft Trên Máy TÍnh Bằng Spigot___-Thanks For Watching-__
Nhớ Like Và Subrice mình để xem được nhiều Video mới nhé !
Ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhé !
Link Kênh :
Link Spigot :
Code Tạo server :
@ECHO OFF
java -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms1024M -jar spigot.jar
PAUSE
Link PermissionEX:
Link EssentialsX :
Link WorldEdit :

Link WorldGuard :

Link Authme :

Link ClearLagg:

Link Multiverse-Core :

Link Myitem[premium] :
Link Viaversion :
#PyosSMc #pyossmc #Pyoss

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri