Hướng dẫn sử dụng trình chiếu PowerPoint 2013Đây là video hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Powerpoint để trình chiếu báo cáo, bài giảng của mình.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe