Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2010 cơ bản (chèn các đối tượng, tạo hiệu ứng,…)Hướng dẫn sử dụng Powerpoint cơ bản (chèn các đối tượng, tạo hiệu ứng,thfay hình nền)
Video nhằm giúp các bạn biết những điều cơ bản, cần thiết nhất để sử dụng PowerPoint tạo một bài thuyết trình đơn giản.

Dịch vụ Thiết kế Slide Powerpoint chuyên nghiệp:
Download các mẫu thiết kế powerpoint đẹp:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe