Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sketchup, phần 4: Vẽ cầu thang xoắn (Vietnamese)Phần này hướng dẫn cách vẽ một cái cầu thang xoắn. Những chủ điểm chính là:
– Giới thiệu cách sử dụng chuột trong khi chọn lựa: bấm 1, 2, hoặc 3 cái có ảnh hưởng khác nhau như thế nào.
– Cảnh báo về việc sử dụng đường dẫn có hình xoắn, cách khắc phục và những hạn chế tồn dư.
– Dùng trình cắm (plug-in) để đánh dấu tâm điểm của mặt và hình khối.
– Cách kiến tạo phim hoạt họa MP4 dùng các góc nhìn đã ghi nhớ.
Nên nhớ xem các hướng dẫn khác đã, trước khi xem phần này, để biết các cài đặt và cách sử dụng các công cụ, chức năng cơ bản trong phần mềm, cùng các đường cắt ngắn.

Để ý:
Trong bản Sketchup 2014, địa điểm của thư mục ‘Plugins’ thay đổi:
Hệ điều hành Windows XP:
C:Documents and Settings[YOUR USER NAME]Application DataSketchUpSketchUp 2014SketchUpPlugins

Hệ điều hành Windows 7:
C:Documents and Settings[YOUR USER NAME]Application DataRoamingSketchUpSketchUp 2014SketchUpPlugins

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc