Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mền chấm công Wise On 39Nội dung video | Main content :
hướng dẫn sử dụng nhanh phần mền Wise On 39
1 Tải thông tin nhân viên từ Máy chấm công về Phần mền trên máy tính 0:35
2 Sửa thông tin nhân viên trên phần mền 01:15
3 Cập nhật ca làm việc 02:55
4 Tải dữ liệu châm công ( có kết nối bằng dây mạng ) 03:40
5 Xem báo cáo chấm công 04:05
6 Tải dữ liệu châm công ( bằng USB ) 05:16
=============================================
Thông tin liên hệ:
Gmail: Kiemsoatthongminh@gmail.com
=============================================
Tên sản phẩm:
Vui lòng liên lạc để được hổ trợ….
=============================================
Ứng dụng :
=============================================
Thông số kỹ thuật:

Soyal AR 723H, Soyal AR 721H, Soyal AR 725H, Soyal AR 727H, Soyal AR 331H, Soyal AR 725E, Soyal AR 331E,Soyal AR 837 EF
Đăng ký thẻ Soyal, đăng ký thêm thẻ Soyal, Xoá thẻ Soyal, đăng ký mật khẩu Soyal
Add single tag or random tags, add the sequential tags, delete a single tag, delete a batch of tags, delete all tags, card register, password register
Easy registration on Soyal device, Sign up for a quick card on soyal device,register multiple RFID tags consecutively on Soyal, no need to exit the menu.
Register the RFID card on the Soyal device, How to register card RFID in Soyal device
#Soyaldevice#Accesscontrol #Thẻtừ#Howtoregistercard

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe