[Hướng dẫn] đệm đàn phụng vụ-Bộ Lễ Seraphim 1. Cách đệm và chọn void cho đàn organ | NXN Vlog.huongdandemdanphungvu #NXNVlogCatholic ++Âm nhạc phụng vụ là nề tảng cho người Công giáo sử dùng để phụng vụ thánh lễ và ngợi ca Thiên Chúa.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu