Hướng dẫn cập nhật chữ kí số trên phần mềm BHXH – VNPT“Khi nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội trên phần mềm BHXH-VNPT bằng chữ ký số NewTel-CA thì bị thông báo lỗi là chữ ký số không đúng với chữ ký số đã…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem