Hướng dẫn cài đặt phần mềm KBHXH“Phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử KBHXH là công cụ giúp Doanh nghiệp ngoài Hà Nội thực hiện quy trình kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành hồ sơ giấy để nộp trực tiếp. Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cách cài đặt phần mềm KBHXH.
Xem thêm tại:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem