Hướng dẫn 3 bước học đàn với phím sáng trên organ Casio LK-247



Hướng dẫn 3 bước học đàn với phím sáng trên organ Casio LK-247.
Đàn Casio phím sáng Lk-247, đây là cây đàn organ hoàn hảo cho giáo dục mầm non, người mới học đàn với chức năng phím sáng, học nhạc từng bước, và đặc biệt, sự cải tiến trong việc mở rộng linh hoạt bằng cổng USB.
Đàn organ Casio LK-247 có nhiều cải tiến, phát triển trên những tính năng vượt trội của đàn organ Casio LK-280 và giản lược những tính năng mở rộng chưa cần thiết của giới mầm non, người mới bắt đầu học để có mức giá và tính năng hoàn hảo cho người mới bắt đầu học và giáo dục mầm non

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu