How to draw fur with pencils and coal – Cách Vẽ lông thú bằng chì và than – DPhướng dẫn vẽ lông chó bằng chì và than .
xem thêm các clip hướng dẫn khác .
tả chân lông .
vẽ mắt đơn giản bàng chì :
vẽ tóc bằng than .:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve