How to draw cool anime boy part 2/ hướng dẫn vẽ anime boy lạnh lùng.Lần trước đã về 1 boy có góc nghiêng khoảng 45 độ lần này sẽ là khoảng 90 độ có tóc màu bạc.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc