Hơn 4 phút, khung thành Quảng Nam CHAO ĐẢO như bị "THANOS BÚNG TAY" bởi Ibou Kebe | NEXT SPORTSNEXT SPORTS | Hơn 4 phút khung thành Quảng Nam CHAO ĐẢO như bị “THANOs BÚNG TAY” bởi Ibou Kebe Kết thúc hiệp 1 trận Hà Nội vs Quảng Nam vòng …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem