Hôm nay là ngày 15/04 Âm Lịch tức là Ngày LỄ PHẬT ĐẢN Vesak truyền thống theo lịch QT hàng năm-12

Hôm nay là ngày 15/04 Âm Lịch tức là Ngày LỄ PHẬT ĐẢN Vesak truyền thống theo lịch QT hàng năm-12

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

5.00