Hội Thi Diễn Kịch Tiết Mục Tổ 7 – KTMH đợt 1 Chùa Khai Nguyên 2018Nam Mô A Di Đà Phật!
Chùa Tản Viên – Tản Viên Sơn Quốc Tự
– Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam – Chùa Khai Nguyên
– Địa chỉ : Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây – Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 02433. 610 897.
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com
Facebook:
Website: –

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich