Hội thi ca múa nhạc| Trường trung học cơ sở Long GiangHội thi ca múa nhạc|
Trường trung học cơ sở Long Giang|

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua