Hội diễn ngành Thông tin và Truyền thông 2019Với sự tham gia : Đồng chí Phan Tâm- Thứ trưởng Bộ thông tin và truyền thông
Đồng chí Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn Bộ Giao thông, xây dựng, nông nghiệp,….
MC Bách Hoà
MC – NSUT Vương Long

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung