Hội An: Xe Cổ và nhạc cụ dân tộc.hội ngộ Bọ 3 miền.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu