Hodota Vũng Tàu | Cảnh bờ biển buổi sáng | Team Building | Trái Tim Âm Nhạc Channel#Hodota
#Teambuilding
#Traitimamnhac
Kỷ niệm 27-28/07/2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the