Học vẽ Ryuma (One piece) || DRAWING RYUMA (ONE PIECE), TUTORIAL DRAW STEP BY STEP WITH PENCIL!!#Ryuma#samurai#arcwano#onepiece
Ryuma, samurai Wano, chiến sĩ diệt rồng, người sử dụng thanh tuyệt bảo Shusui, mặc dù chỉ còn là xác sống của Thriller Bark, nhưng kĩ năng dùng kiếm và uy nghiêm của 1 Samurai huyền thoại, cùng vẽ nhé^^
Track: ROY – Breathe Me In [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: Anna Yvette – Red Line [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: Rival – Walls (feat. Bryan Finlay) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve