Học vẽ Jack Sparrow Cướp biển vùng Carribean|| DRAWING JACK SPARROW, PIRATE OF CARIBBEAN WITH PENCILJack Sparrow, nhân vật chính trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean do Jonny Depp thủ vai, một trong chín thống lĩnh của Hội đồng Brethren, các thống lĩnh của Bảy Đại dương. Là một người ranh ma và sống sót phần lớn bởi sự lanh trí và khả năng thương lượng hơn là sức mạnh, kẻ thông minh luôn bước đi trước kẻ khác, tuy nhiên, cũng là kẻ phải nhận lại nhiều thiệt thòi  nhất, ^^, cùng mình vẽ nhé
Jack Sparrow, protagonist of the Pirates of the Caribbean series, played by Jonny Depp, one of the nine chiefs of the Brethren Council, the leaders of the Seven Oceans. Being a miserable person and surviving in large part by being clever and negotiable rather than powerful, the smart person always walks ahead of others, however, is also the one who must receive the most disadvantages, ^^ , let’s draw it together
Track: Axol – Mars [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: Sk-Hall & Ludwiig – New Beginning [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: Convex – 4U (feat. Jex Jordyn) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: PatrickReza – Choices [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: Anna Yvette – Red Line [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: 3rd Prototype – Renegade (feat. Harley Bird & Valentina Franco) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve