Học vẽ Goku ||| HOW TO DRAW GOKU!!!Học vẽ Goku, Dragon ball, hay 7 viên ngọc rồng, vẽ chì nhé mọi người, từng bước chi tiết.
Ai cuối 8x đầu 9x chắc chắn đã từng vẽ pic này 1 lần trong đời, ^^, cùng vẽ và nhớ lại thời dữ dội với mình nhé,
I think if you was born in 198x or 199x, maybe used to draw this pic at least one time, let draw again with me to remember memorable childhood!!! How to draw Goku, step by step with me finish this character!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve