Học vẽ cùng Mỹ thuật Bụi – Vẽ Tĩnh vật bằng chì#hocvecoban #maunuoc #mythuatbui
Hoạ sĩ thực hiện: Kiên Nguyễn

Group hội hoạ Nhà của Bụi – Hà Nội:
Facebook Mỹ Thuật Bụi:
Group hội hoạ Nhà của Bụi – Sài Gòn:
Lớp vẽ dành cho thiếu nhi:
Website:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc