Học vẽ Autocad 3D A-Z-Bài 2, Ứng dụng lệnh EXTRUDE thực tế.Ứng dụng lênh Extrude vẽ bàn thực tế .
Hãy đăng ký kênh ở nút bên dưới, để xem được nhiều video mới của Dinh Phu .
Kênh đăng ký facebook :
Kênh Youtobe :
Xin cảm ơn !

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve