HỌC TIẾNG HÀN CÙNG BANGTAN EP 07. Hôm qua, Hôm nay, Ngày mai

HỌC TIẾNG HÀN CÙNG BANGTAN EP 07. Hôm qua, Hôm nay, Ngày mai


#weversebts #BTS #WEVERSE
Hãy học cách nói về thời gian.
Nhớ bật phụ đề để dễ hiểu nha.

Chú ý:
– Không repost
– Không lấy sub khi chưa có sự cho phép.
Thanks for watching
Video dành cho những ARMY nào không tải được Weverse mà muốn học tiếng hàn cùng Bangtan nha.
Xem chi tiết tại : (dành cho những ai đã có tài khoản Weverse)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#weversebts #BTS #WEVERSE
Hãy học cách nói về thời gian.
Nhớ bật phụ đề để dễ hiểu nha.

Chú ý:
– Không repost
– Không lấy sub khi chưa có sự cho phép.
Thanks for watching
Video dành cho những ARMY nào không tải được Weverse mà muốn học tiếng hàn cùng Bangtan nha.
Xem chi tiết tại : (dành cho những ai đã có tài khoản Weverse)
5.00