học tiếng anh qua bài hát và chơi trò chơiTự tin giao tiếp tiếp tiếng Anh trước đám đông, phản xạ nhanh trong giao tiếp tiếng Anh, nói tiếng Anh lưu loát, học tiếng anh qua bài hát và các trò chơi

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the