Học thanh nhạc tuần 3 (Giọng thật , giọng giả thanh, giọng hỗn hợp )Thạc sĩ thanh nhạc Hoàng Anh Thiên
Giảng viên Đại học Saigon
Giáo xứ Dầu Tiếng

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc