Học thạc sĩ ngành quản lý giáo dục ở MỹTrang Đinh vốn đi học ở Mỹ từ phổ thông, rồi học cao đẳng cộng đồng để tiết kiệm chi phí. Bạn ấy tốt nghiệp đại học ở Texas rồi về Việt…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc