HỌC SINH TRƯỜNG NGUYỄN HỒNG SƠN TẬP MÚA CHUẨN BỊ CHO NGÀY KHAI GIẢNG.Bài hát( MỊ NÓI CHO MÀ NGHE) bị bản quyền nên anh cắt tiếng nhen các em!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua